• English (English)

فرایند تولید کارنالیت

استخرها

بخش کارنالیت گیری شامل شش استخر می باشد که مجموعاً ۳۱۳۳۴۳۵ مساحت را شامل می شوند جنس دیواره‌ها و بستر نیز دقیقاً مشابه استخرهای نمک گیری است با این تفاوت که استخرهای کارنالیت گیری حتماً باید ۴۰ سانتی متر بستر نمکی داشته باشند تا امکان استفاده از ماشین آلات در این استخرها مقدور باشد. شورابه کنسانتره شده در استخرهای نمک از طریق ثقل زمین وارد استخرهای کارنالیت گیری می شود . هر استخر کارنالیت گیری تقریباً نصف استخر نمک گیری می باشد شورابه وارد شده به استخرهای کارنالیت گیری از دانسیته (۱/۳۷۵ گرم بر سانتی متر مکعب) تا (۱/۴۴۰ گرم بر سانتی متر مکعب) یک نوع نمک مضاعف پتاسیم و منیزیم راسب می کند که کارنالیت نام دارد و فرمول شیمیایی آن kclMgc2(H,O)6 می باشد که خوراک اولیه کارخانه پتاس می باشد و پس از اتمام رسوب کارنالیت به روش تبخیری مقداری شورابه در استخر باقی می ماند که به عنوان محصول جانبی محسوب می شود این محصول جانبی با نام ۴۰۰ ssr وارد بازار می شود. البته به علت بالا بودن کلسیم و منیزیم موجود در آن طرح های استخراجی نیز در دست اقدام است.برای کاهش هزینه‌های جمع آوری و افزایش کیفیت و خلوص کارنالیت استحصالی از روش آبگیری پالسی در استخر‌های کارنالیت گیری استفاده می شود هر چند محدودیت زمانی برای شارژ پالسی وجود دارد چرا که محصول تولیدی به شدت جاذب الرطوبه بوده و در برابر بارندگی‌های فصلی آسیب پذیر است بنابراین مدیریت نحوۀ آبگیری استخرها از اهمیت زیادی برخوردار است.

آماده سازی استخرهای کارنالیت

با در نظر گرفتی شورابه ارسالی از ایستگاه پمپاژ سطح بهینه کارنالیت گیری می شود. این سطح باید کمترین سطح ممکن با در نظر گرفتی زمان و حجم شورابه کنسانتره شده همخوانی داشته باشد بزرگ بودن سطح کارنالیت گیری ضخامت کارنالیت را کاهش داده و هزینه های جمع آوری را افزایش می دهد و سبب کاهش کیفیت کارنالیت می شود.

  1. تسطیح بستر نمکی
  2. احداث پارتیشن جهت انتخاب سطح بهینه
  3. طراحی شبکه زهکشی و اجرا برروی بستر نمک

احداث شبکه زهکشی سرعت را افزایش می دهد و علاوه برکاهش هزینه های زهکشی زمان لازم را برای طراحی فرآیند مناسب فراهم می آورد.

جمع آوری محصول کارنالیت

پس از اتمام فرآیند رسوب گذاری کارنالیت، محصول باقی مانده (SSR400) به محل انبارش هدایت می شود.سپس عملیات زهکشی استخر بوسیله پمپ های روبین آغاز می شود و به کمک شبکه زهکشی احداث شده فرآیند زهکشی ظرف مدت حداکثر یک ماه به پایان می رسد.سپس از کارنالیت موجود نمونه برداری شده و ضخامت آن در قسمت های مختلف استخر تعیین می گردد و در پایان به وسیله بلدوزر جمع آوری آغاز می شود. ابتدا ریسه بندی انجام می شود. از ریسه ها نمونه برداری شده و خلوص هر ریسه مشخص می شود.در جمع آوری کارنالیت باید به موارد زیر دقت کرد.

  1. باید زهکشی به خوبی انجام شود تا کیفیت کارنالیت تولیدی در جمع آوری بالا باشد و ماشین آلات به راحتی جمع آوری را انجام دهند.
  2. در موقع هاروست باید دقت شود که بستر نمکی همراه کارنالیت برداشت نشود که این امر به کمک تعیین ضخامت کارنالیت و نمونه برداری و آنالیز مداوم ریسه مؤثر می باشد.