پرینت

  محلول DC 400

  کنترل گرد و غبار با محلول تثبیت خاک
   

  یکی از مصارف عمده کلرید کلسیم و کلرید منیزیم که ترکیبات اصلی پساب استخرها را تشکیل می هند کنترل گرد و غبار جاده های خاکی می باشد .این ترکیبات هر دو قادر هستند رطوبت هوا را جذب کنند. کلرید کلسیم در رطوبت نسبی 95 درصد می توان تا 17 برابر وزن خود از هوا رطوبت جذب کند.این موضوع اساس کار این دو ترکیب در کنترل گرد و غبار سطح جاده های خاکی می باشد. لدا با انجام آزمایشاتی در جاده های خاکی داخل سایت واحد پتاس این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج مثبت آن برای اخذ مجوز و همچنین انجام تست های بیشتر در مناطق دیگر برنامه ریزی شد.
  برای اینکار ابتدا برای این محلول(پساب استخرها) نام علمی DC400 انتخاب شد که برگرفته از Dust Control می باشد و  عدد 400 نیز بیانگر غلظت کلرید کلسیم می باشد. مزایای زیست محیطی استفاده از محلول کلرید کلسیم و منیزیم در کنترل گرد و غبار در جدول ذیل کلرید منیزیم و کلرید کلسیم (ترکیب اصلی این محلول) از لحاظ زیست محیطی بررسی شده است .
  نکته ای که در مورد مزایای زیست محیطی این محلول باید گفت این است که این محلول از تبخیر شورابه های کویر مرکزی ایران حاصل شده است بنابراین 100 % طبیعی می باشد و ترکیبات موجود در این محلول نیز برای محیط زیست مضرر نمی باشد.  همانطور که در جدول مشخص می باشد کلرید کلسیم و کلرید منیزیم نه تنها به محیط زیست آسیبی نمی رسانند بلکه برای گیاهان نیز مفید می باشد. در اثر بارندگی امکان جاری شدن دارد در این صورت کلرید منیزیم تأثیری بر گیاهان ندارد و کلرید کلسیم هم بعنوان کود استفاده می شود.

  برای جلوگیری از گرد و غبار در کشور در حال حاضر از مالچ نفتی(مواد زائد نفتی) استفاده می شود که باعث تخریب اراضی می گردد استفاده از برخی مواد شیمیایی نیز باعث خسارتی به محیط زیست می گردد .

  گرد و غبار علاوه بر افزایش بیماری ها از جمله بیماری های تنفسی و ریوی باعث خسارت به محصولات کشاورزی و در مواقع طوفان های شن باعث تعطیلی مدارس، فرودگاه ها، ادارات و ... شده است که موجب خسارات اقتصادی خواهد شد.

  این محلول از دو ترکیب کلرید کلسیم و کلرید منیزیم تشکیل شده است که در مقایس با دیگر موادی که برای مبارزه با پدیده گرد و غبار مورد استفاده قرار می گیرند از آنها به عنوان دوستدار محیط زیست یاد می شود.

  با توجه به اجرای استانداردها در کشور استفاده از این محلول در جلوگیری از گرد و غبار در کاهش PM10 و PM2.5 موثر است.

  فعالیت های  انجام شده :
  اجرای پروژه زیر سازی جاده خاکی روستای مصر به فرحزاد از توابع شهرستان خوروبیابانک استان اصفهان

  این پروژه به طول 2 کیلومتر توسط اداره راه و ترابری شهرستان خوروبیابانک با استفاده از محلول فوق انجام شد.

  آنالیز شیمیایی محلول DC400
  مجوز زیست محیطی محلول DC400