پرینت

  پروژه مالچ پاشی روستای مصر

  به منظور بررسی و بازدهی محلول  کنترل گرد و غبار چند نقطه از مسیر توریستی مصر-فرحزاد واقع در شهرستان خور و بیابانک  که پوشیده از ماسه های روان است را انتخاب و به صورت آزمایشی عملکرد محلول مورد نظر را با هماهنگی سازمان های جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. تصویر پیوست پوشش خاک منطقه را پس ازانجام عملیات مالچ پاشی توسط محلول کلرید کلسیم و منیزیم نشان می دهد .


  تثبیت و چسبندگی سطح موردنظر بعد از مالچ پاشی

  تصویر موجود مرز بین مناطق مالچ پاشی شده با مختصات x=0304604 y=3770478 ، توسط محلول کنترل گرد و غبار غنی شده از کلرید کلسیم و منیزیم را بعد از گذشت یک ماه نشان می دهد که به وضوح چسبندگی دانه های ماسه نمایان است . از تصویر کاملاً مشهود است که بعد از گذشت یک ماه از انجام مالچ پاشی، خاک روان منطقه در نقاط مالچ پاشی شده توانسته رطوبت را،نه تنها در سطح بلکه در عمق حدود 10 سانتی متری حفظ نموده و مانع از حرکت و فرسایش آن شده بلکه به خوبی گرد و غبار را کنترل می نماید .

  بعد از گذشت حدود 5 ماه از محلول پاشی در جندق شهردار محترم طی نامه ای رضایت خود و اهالی جندق را به واحد پتاس اعلام کرد .  نکته قابل توجه در این محلول وجود کلرید پتاسیم و نیترات کلسیم است که خود به عنوان کود شیمیایی زراعی نه تنها مخرب پوشش گیاهی و محیط زیست نیست بلکه می تواند در تقویت پوشش گیاهی کاملاً مؤثر باشد .به گونه ای که در تصویر مشاهده می شود پوشش گیاهی که در منطقه مالچ پاشی قرار گرفته است بعد از یک ماه از بین نرفته بلکه با تأمین دائمی رطوبت لازم در خاک و کودهای مذکور باعث شادابی پوشش گیاهی شده است .
  استفاده از محلول در جاده های خاکی بین مزارع