مراسم معارفه مدیر مجتمع

به گزارش روابط عمومی مجتمع پتاس خوروبیابانک با حضور مسئولانسازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران ،شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، فرماندار خوروبیابانک، امام جمعه شهرستان و اعضای شورای تامین، مدیر و جانشین راهبری  مجتمع پتاس (شرکت فسفات کارون)، مدیر جدید مجتمع پتاس معرفی شد. در این مراسم از خدمات مهندس سعید نادری مدیر قبلی تجلیل به عمل آمد و دکتر سید حسین شهامی به عنوان مدیر جدیداین مجتمع معرفی شد.

بازدید از پروژه‌های پلایای میانی و ترود

به گزارش روابط عمومی مجتمع پتاس، در تاریخ 1402/02/19 (سه شنبه)، دکتر شهامی مدیر مجتمع به همراه کارشناسان فنی از پروژه‌های پلایای میانی و ترود که توسط راهبری مجتمع (شرکت فسفات کارون) در حال اجرا است، بازدید کردند.مدیر مجتمع و همراهان از محل حفر کانال تامین شورابه، محل ساخت حوضچه‌های تبخیر خورشیدی و همچنین از مراحل حفر چاه و تست پمپاژ بازدید نمودند.